Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

skryteuczucia
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaZeuko Zeuko
skryteuczucia

October 11 2017

skryteuczucia
Chciałabyś śpiewać, tańczyć do rana i kochać się do śniadania, by jutro zacząć od nowa film
— Kuban, Mała Mi
Reposted fromaletodelio aletodelio viastarryeyed starryeyed
5865 c558 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainto-black into-black
skryteuczucia
Przyznaj, że nie wierzyłaś, że to mogło się udać. Początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodziłaś, nie angażowałaś się, nawet nie czułaś tego tak mocno. Nie dawałaś temu większych nadziei, jedynie marne szanse, resztki czegokolwiek. Aż w końcu uderzyło i to z jakim impetem. Ciągle jesteś w szoku, nie masz pojęcia, jak to mogło się stać. Nie dowierzasz, szczypiesz się czasami w ramię, żeby upewnić się, gdzie jesteś i kogo trzymasz za rękę. Nie żałujesz, nie cofnęłabyś czasu za żadne skarby, znalazłaś coś, na co długo czekałaś. Przyznaj to, ten człowiek znaczy dla Ciebie wszystko, jest całym światem, tlenem i nadzieją. Bez niego nie ma już nic. Nic nie istnieje i nic już nie będzie takie samo. Wpadłaś w jakąś sieć, pułapkę bez wyjścia, uwikłałaś się w tą miłość. To droga bez powrotu, już zawsze będziesz go mieć obok - jeśli nie namacalnie, to psychicznie już do końca będziesz żyć ze świadomością, że był kiedyś ktoś, kto stał się wszystkim i wszystko dla niego oddałaś.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations

September 30 2017

skryteuczucia
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

September 18 2017

1276 8e82 390
Reposted fromochgod ochgod viachceblantao5rano chceblantao5rano
skryteuczucia
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viagosienia gosienia
skryteuczucia
8442 7a12 390
Reposted fromsoSad soSad viasaureus saureus
skryteuczucia
1885 fdb1 390
Reposted fromJamalus Jamalus vianesrait nesrait

September 16 2017

skryteuczucia
And I’d sing a song, that’d be just ours
But I sang them all to another heart
And I wanna cry I wanna learn to love
But all my tears have been used up

September 15 2017

skryteuczucia
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viapalell palell
0168 9f49 390
Reposted fromruthieful ruthieful viapalell palell
skryteuczucia
3037 4196 390
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viapalell palell
skryteuczucia
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromkarna karna viapalell palell
skryteuczucia
Podziwiam przyjaźnie ludzi, którzy znają nawzajem adresy do swoich zup
— to jak obnażenie
Reposted fromzgubilamsie zgubilamsie viapalell palell
skryteuczucia
1110 ca72 390
skryteuczucia
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viapalell palell
skryteuczucia
Reposted fromsowaaa sowaaa viapalell palell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl