Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

skryteuczucia
0435 3fc2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viancmsp ncmsp
skryteuczucia
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viasgrialux3 sgrialux3
skryteuczucia
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaMerrry98 Merrry98
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMerrry98 Merrry98

June 06 2017

skryteuczucia
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viaalliwantisyou alliwantisyou
skryteuczucia
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaheartbreak heartbreak
skryteuczucia
Doskwiera mi świadomość, że sobie nie radzę… (…). Że nie radzę sobie z bezwzględnym wrogiem we własnej duszy. Jest ode mnie silniejszy, jest cholernie silny. Czasami udaje mi się go ogłuszyć i wtedy przez jakiś czas śpi, daje mi spokój, ale zarazem mam wrażenie, że w takich chwilach zbiera siły do kolejnego ataku, a gdy wraca do życia, jest silny i żywotny, jak młody pies. 
I wtedy dopada mnie, wbija we mnie kły i nie puszcza.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
skryteuczucia
7993 f59d 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaMaryiczary Maryiczary
skryteuczucia
Reposted fromcorvax corvax viaKokytos Kokytos
skryteuczucia
6304 a9c5 390
Reposted fromGIFer GIFer viakrybus krybus
skryteuczucia
0013 deba 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakrewzwodka krewzwodka
skryteuczucia
0156 83bb 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viainto-black into-black
skryteuczucia
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viawszystkodupa wszystkodupa
skryteuczucia
skryteuczucia
8656 6d6d 390
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
skryteuczucia
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— Hłasko
1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore viaalmostlover almostlover
skryteuczucia
9026 dfc1 390
Reposted fromkerosine kerosine viapuszka puszka
9734 ea75
Reposted fromidiod idiod viatoskalatte toskalatte
skryteuczucia
- Naprawdę myślisz, że mężczyzna może kochać kobietę tak długo?
- Myślę, że jeśli nie potrafi jej kochać tak długo, to nie jest to miłość.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl